Học sinh Phạm Ngọc Lâm
Kính gởi Cô Trần Kim Đính,
Thưa Cô,

Phòng họp của buổi gặp nhau lần đầu ngày 29.12.2013 là 1 phòng học của trường PCT cũ (trường của Cô và chúng em ngày xưa). Hiện diện có thầy Hoàng Bích Sơn, thầy Nguyễn văn Đáo và thầy Lê Long Viên.
Sau đó, chúng em đi đến nhà thăm thầy Trần Đại Tăng và thầy Lý Châu. Những vị này chắc Cô vẫn nhớ : Tuyệt vời nhất là thầy Hoàng Bích Sơn, tuy đã 90 ( kém thầy Hiệu trưởng NDNgoc 1 tuổi nhưng rất khỏe mạnh, minh mẫn và nhiệt tình với học trò. Thầy Lý Châu (dạy chúng em môn Pháp văn năm đệ lục, cô dạy Vạn vật ) yếu nhiều, chúng em đến thăm, Thầy rất vui nhưng chỉ nằm, không đi lại được.

Buổi tiệc chia tay tối ngày 03.01.2014 được tổ chức ở trường Trung học Quang Trung.

Kính,
Phạm-ngọc-Lâm.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31 32 33 34 35
36 37 38 39 40
41 42 43 44 45
46 47 48 49 50
Photo by Nguyen Dang Nam. All rights reserved.
(If you want original pictures for your own printing, email me.)