BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI PCT TOÀN THẾ GIỚI LẦN II

Chủ đề: “Tinh Thần Phan Châu Trinh, Tình Thầy Nghĩa Bạn

 

Hội Trưởng

Đình Huân (vudinhhuan@yahoo.com)

Trưởng Ban Tổ Chức (Điều hành tổng quát,

phối hợp với Hội Trưởng về nội dung & chương trình những quyết định liên quan đến Đại Hội)

Trương Công Lập (lapctruong@yahoo.com)

Ban Vận Động (Vận động cựu HS, Thầy tham dự, kêu gọi đóng góp các tiết mục cho chương trình, vận động mạnh thường quân)

Thầy Tạ Quốc Bảo (baoqta@yahoo.com),

Thầy Trần Gia Phụng (trangiaphung2011@yahoo.com),

Đoàn Ngọc Đông (dongusa2000@gmail.com),

Đỗ Thái Nhiên (dothainhien@yahoo.com),

Phan Nhật Nam (phannhatnam9943@gmail.com),

Nguyễn Tuấn (nguyen_tuanhoa68@yahoo.com),

Chế Văn Thức (DoBanChe@att.net),

Nguyễn Diệu Liên Hương (lienhuong45@yahoo.com),

Văn Chính (chinh-le@sbcglobal.net),

Phan Như Nghĩa (nghianhuphan@yahoo.com),

Đào Hữu Gia (daohuugia@yahoo.com),

Trương Tam (truongsitam@yahoo.com),

Nguyễn Văn Hồng (vihong72@yahoo.com)

Ý (tamthe4422@yahoo.com),

Thức (hocali6@yahoo.com),

Phùng Ngọc Thọ (tluca20@gmail.com),

Tạ Thị Minh Nguyệt (baoqta@yahoo.com),

Huỳnh Thị Phú,

Công (vocasey@yahoo.com),

Diệu Hồng,

Phạm Văn Thuận (pthuan41@yahoo.com),

Bùi Thị Hồng Vân (bui4546@yahoo.com)

Nguyễn Hữu Xếp

Ban Nội Dung & Chương Trình (Giúp đỡ Ban Tổ Chức phối họp nôi dung & chương trình)

Phan Nhật Nam (phannhatnam9943@gmail.com)

Ban Điều Hành Hội Trường (Thu thập danh sách Thầy , quan khách để MC giới thiệu, giử trật tự nếu xãy ra phản ứng kiệp thời)

Thưc* (hocali6@yahoo.com),

Minh Tùng (tungle50@yahoo.com),

Huỳnh Tuấn (tuanhuynh8120@yahoo.com),

Nguyễn Đăng Nam (nguyendangnam@yahoo.com)

Ban Điều Hành Sân Khấu (Giử sân khấu theo chương trình quy định không cho phép những người không trách nhiệm lên sân khấu, sắp xếp vị trí đứng cho Thầy , đồng môn trên sân khấu)

Phan Nhật Nam (phannhatnam9943@gmail.com),

Ý (tamthe4422@yahoo.com)

Ban Liên Lạc & Thông Tin (Thư mời, thông báo, tin tức)

Nguyễn Đăng Nam* (nguyendangnam@yahoo.com),

Huỳnh Tuấn (tuanhuynh8120@yahoo.com)

Ban Biên Tập Đặc San (Nhận bài, ấn hành tập san, duyệt xét bài vỡ)

Thầy Trần Gia Phụng* (trangiaphung2011@yahoo.com),

Đỗ Thái Nhiên (dothainhien@yahoo.com),

Phan Nhật Nam (phannhatnam9943@gmail.com),

Nguyễn Đăng Nam (nguyendangnam@yahoo.com)

Ban Tiếp Tân (Liên lạc khách sạn, đón khách xa, kiểm soát , giao mời khách vào chồ ngồi)

Nguyễn Ngọc My* (nnmy6270@yahoo.com),

Lâm Xuân Thu (thuxuanlam@yahoo.com),

Phương Lan (phuongtao36@yahoo.com),

Huỳnh Phương Hoa (hoa002@hotmail.com)

(Nhóm 63-70)

Ban Văn Nghệ (Thu nhận sắp xếp chương trình văn nghệ, phát hành nhạc CD, Slideshow, ..)

Vĩnh Thành* (thanh.vinh@sbcglobal.net),

Phan Bái (baiphan@hotmail.com)

Ban Nghi Lễ (Cờ, trống, Hiệu đòan PCT, sắp xếp Ban Hợp Ca PCT vị trí đúng trên sân khấu)

Chế Văn Thức* (DoBanChe@att.net),

Nguyễn Tuấn (nguyen_tuanhoa68@yahoo.com),

Phan Nhật Nam (phannhatnam9943@gmail.com)

Ban Trang Trí ( đồ nhà hàng, chổ ngồi, trang hoàng trong ngoài hội trường)

Minh Tùng* (tungle50@yahoo.com),

Nguyễn Đăng Nam (nguyendangnam@yahoo.com),

Huỳnh Tuần (tuanhuynh8120@yahoo.com),

Phạm Văn Thuận (pthuan41@yahoo.com),

Thức (hocali6@yahoo.com)

Ban Tài Chánh (Vận động tài chánh, kiểm tra chi tiêu nếu cần thiết)

Nguyễn Tuấn* (nguyen_tuanhoa68@yahoo.com),

Nguyễn Diệu Liên Hương (lienhuong45@yahoo.com),

Đoàn Ngọc Đông (dongusa2000@gmail.com),

Huỳnh Thị Phú,

Tạ Thị Minh Nguyệt (baoqta@yahoo.com),

Bùi Thị Hồng Vân (bui4546@yahoo.com)

Ban Truyền Thông Báo Chí (Phổ biến trên Vietnamese Newspaper, Radio, TV)

Chị Như Hảo (mevietnamradio@yahoo.com)

Phan Nhật Nam ((phannhatnam9943@yahoo.com)

Đỗ Thái Nhiên (dothainhien@yahoo.com)

Ban Phân Phối (Phân phối, giử sổ sách bán , lập danh sách người mua , để dễ dàng sắp đặt chổ ngồi sau nầy. Bán trong ngày ĐH)

Tạ Thị Minh Nguyệt*,

Bùi Thị Hồng Vân (bui4546@yahoo.com),

Huệ Hoa,

Nguyễn Thị Mận,

Huỳnh Thị Phú,

Diệu Hồng,

Huỳnh Tuấn (tuanhuynh8120@yahoo.com)

Ban Kỹ Thuật (Âm thanh, Projector, etc.)

Vĩnh Thành* (thanh.vinh@sbcglobal.net),

Nguyễn Đăng Nam (nguyendangnam@yahoo.com),

Minh Tùng (tungle50@yahoo.com)

Thủ Quỹ (Thu chi, giử hóa đơn, biên nhận)

Bùi Thị Hồng Vân* (bui4546@yahoo.com),

Tạ Thị Minh Nguyệt (baoqta@yahoo.com)

Thư (Ghi nhận tin tức, trong các buổi họp)

Huỳnh Tuấn (tuanhuynh8120@yahoo.com)

 

(*) Trưởng ban

Danh sách ghi danh văn nghệ han chót ngày 01 tháng 06 năm 2012 ưu tiên cho

chủ đềTinh Thần Phan Châu Trinh, Tình Thầy Nghĩa Bạn

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org