Thường Qun

 

Ca Từ

Tưởng Nhớ điu khắc gia Đỗ Ton

 

http://phanchautrinhdanang.org/catu_files/image002.jpg

 

 Mưa to vỡ đm về say mu rượu

Ly thơ ngy trong suốt đa tay người

Mn đảo xứ trầm trồ điều ngự

Lng u nhớ lại tựa chim bao

 

Mưa thất tn Si Gn mười bảy

Tuổi sng Hn đi vắng rớt hin ty

My đổ xm bo chiều kh tượng

Thủy ngn nằn nu nặng bao vy

 

Nước. Nước trn tay khum g m tượng

Đầu trn vầng tri dạt tuổi hoa mai

Dang một cnh tay che gim để gặp

Ta trn ly phố lụy- khiếp đầy

 

Mưa đưa đm mấy con thuyền rạc

Bi sơn xanh ray rức lục tng cy

Em xun nữ phố hng hin đ xm

Tạc kiu kỳ sắc qu để đứt tay

 

Mưa vắt tc chảy hồ cầm trắng

Loang hồng quyn toile gi được by

Mng để phủ thn người lưu ngụ

Một đm trần ngoi xứ sở sắp bay

 

Xanh đ rạn chn trời no nu

Đường quang nắng tạnh đ vung by

Phố đi tượng khun mặt em lễ thức

Tiễn đưa về mi mi của hm nay

 

Mưa đ ph tấc lng chừng mực

Sng yu ma, ni chy lạc thần

L ngủ hết cn ring hoa bp

Mu nu ngoi mắt, của hng cy.

 

Từ Paris nghe tin anh mất, 1. 6. 2000

TQ