Home | Ban Điều Hành | Nội Quy | Links

 

Phát Biểu Đại Diện HSPCT/DN

 

Chúng tôi, Cựu HS/PCT Võ Ý, niên khóa 54-60, xin kinh chào toàn thể Đại Hội

 

Xin Quý Thầy Quý bậc Trưởng thượng, cho phép chúng tôi vài giây để thưa chuyện với các AC cùng trường mặt trong Hội trường này,.

Thưa quý AC, hẳn quý AC nhiều do để quyết định tham dự Đại Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Toàn Thế Giới Lần Thứ nhất tại miền trung California.

Theo chúng tôi, ngoài ước muốn thăm gặp lại bạn củ thầy xưa, còn tiềm ẩn trong tâm tưởng  của quý AC lòng trân quý ngôi trường đã ôm ấp tuổi hoa niên đẹp nhất trong đời học sinh của quý AC,  nhất niềm tự hào về ngôi trường đã dạy dỗ quý AC học hành xuất sắc không thua bất cứ ngôi trường nổi tiếng nào trên toàn quốc,

Nếu điều suy nghĩ nầy đúng, thì xin quý AC hãy khích lệ chúng tôi thêm tự tin được vinh dự thay mặt quý AC đặng đôi lời thưa gởi với quý Thầy .

 

Kính thưa Quý Thầy Hiệu trưởng

Kính thưa Quý Thầy ,

 

Kể từ khi từ giã tường xưa, những học sinh PCT/ĐN như đàn chim, tung bay khắp các nẻo đường của đất nước khắp thế giới để mưu tìm cuộc sống, để tiếp tục đèn sách trong các Đại Học hoặc trui rèn trong các Quân trường tùy theo hoàn cảnh tưởng của mỗi người,

Trong bất cứ tình cảnh nào, chúng tôi luôn luôn thể hiện  nhân cách của một cựu học sinh xuất thân từ ngôi trường mang tên nhà cách mạng PCT, tính Trung Hiếu lòng Nhân Nghĩa tận tụy của một công dân.

 

sao chúng tôi thể hiện được nhân cách nầy, xin thưa, đó Chữ Thầy.

Cơm Cha áo Mẹ nhưng đạo kiến thức căn bản của quý Thầy truyền đạt cho.

Chúng tôi những măng tre, thuở  đầu đời đã được uốn nắn ngay thẳng bởi quý Thầy trong một nền giáo dục đầy tính Nhân Bản.

 

Nắng mưa thì cũng chọn đời đứng ngay (Biểu Tượng, CTT)

 

hoàn cảnh của đất nước, chúng tôiBỏ Trường Điròng 30 năm thậm chí 50 năm vẫn chưa nói được lời tri ân công lao uốn nắn chỉ dạy của Quý Thầy không Thầy đố mầy làm nên- chưa một lời tạ lỗi cùng quý thầy những ngỗ nghịch của tuổi hoa niên- nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, mong quý Thầy hỉ xả.

 

Nhân Đại Hội này, cựu học sinh PCT toàn thế giới Tìm Trường Về. Tìm Trường Về một hội quý hiếm, một thuận duyên. Chúng tôi nương theo thuận duyên này để bày tỏ tâm tình của chúng tôi ,

- Xin quý Thầy nhận nơi đây Lòng Biết Ơn Chân Thành  của chúng tôi về tâm huyết đào tạo những thế hệ công dân lương thiện, ích cho nhân quần hội, biết thế nào Tôn , thế nào Trọng Đạo...

 

Kính mong quý Thầy chấp nhận Sự Biết Ơn nầy...

 

Trân trọng kính chào quý liệt vị

 

 

     

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org