Tâm tình sau ngày Đại Hội

Thư Cô An Hà Châu (Cô An Hà Châu)

Chút tình đêm Đại Hội PCT 2009 (Tuyết Phan)

Dư âm sau ngày Đại Hội (Thầy Trần Gia Phụng)Đại Hội Cựu HS Phan Châu Trinh (7/2009)

Quà lưu niệm cho Đại Hội

Video Đại Hội (Phần 1 đến 16) (Video Baoson, www.phanchautrinhdanang.com)


Thời gian: 6:00-11:30 PM, ngày 4 tháng 7 năm 2009 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Greebrook Club House, 18222 Santa Joanna St, Fountain Valley, CA 92708

Hình ảnh Đại Hội ngày 7/5/2009)
Thời gian: 4:00-11:30 PM, ngày 5 tháng 7 năm 2009 (Chúa Nhật)
Địa điểm: Regent West Restaurant, 4717 W First St, Santa Ana, CA 92703

Danh sách quý Thầy Cô tham dự Đại Hội

Bài phát biểu Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Ngọc

Bài phát biểu của anh Hội Trưởng (Đỗ Thái Nhiên)

Bài phát biểu của Đại Diện HS PCT/ĐN (Võ Ý)

Tổng kết chi thu Đại Hôi PCT (7/12/2009)DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

Hội Ái Hữu TTHPCT ĐN xin chân thành tri ân các mạnh thường quân đóng góp cho ngày Đại Hội PCT (5/7/2009):

Cô Hồng Diệp$ 100
Cô Bội Hoàn$ 60
Cô Hồng Khanh$ 50
NS Nhật Ngân$ 100
Liên lớp 54-60$ 810
Trần Hữu Hội$ 50
Phan Thu Hà & Thu Liên (Canada)$ 400
Thái Thị Mai (Florida)$ 100
BS Nguyễn Văn Hào$ 500
Lê Minh Khương (HHPCT)$ 200
Đoàn Ngọc Đông$ 200
Nguyễn Diệu Liên Hương (Giỗ+Đại Hội)$ 300
Lê Thị Mộng Hiễn$ 650
Nguyễn Đại Tiến (Houston)$ 500
ÔB Nguyễn Minh$ 200
Ô Nguyễn Văn Mãn & B Lê Thị Hoa$ 200
Từ Văn Xin (Silver Spring, MD)$ 200
BS Bạch Thế Thức$ 500
Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Trí Hiệp$ 100
Thái Mai (57-63)$ 100
Nguyễn Đại Thuật (Paris)$ 100
Nguyễn Thu Giao$ 450
Nguyễn Văn Dưỡng$ 100
Thầy Tịnh Đức$ 20
BS Hứa Liễu (Thanh Liễu)$ 200
Ngô Phước Ân$ 100
Đoàn Ngọc Đa & KTS Nguyễn Hồng Hà$ 140
Lê Thị Củ (YThai Củ Lê)$ 50
Vũ Đình Huân$ 70
Lê Phước Ninh$ 40
Nguyễn Công Lương$ 50
Đóng góp riêng cho CD (Nhạc & có bài trong CD)
Đoàn Ngọc Đông$ 100
Sonny Phan$ 100
Hoàng Hoa (Nguyễn Văn Hoàng)$ 100
Nguyễn Ngọc My$ 700
Lê Văn Long (Texas)$ 100
Cô Kim Thành & Tôn Thất Phú Sĩ$ 200
Hà Văn Hai$ 100
Phù Chí Phát$ 100
Bà Trần Đình Quân$ 100
Nguyễn Tất Tân$ 100
Vĩnh Thanh$ 100
Phùng Ngọc Thọ$ 100

DANH SÁCH ỦNG HỘ THỨC ĂN & NƯỚC UỐNG CHO TIỀN ĐẠI HỘI (7/4/2009)

Cô Hoàng Oanh Mrs. Trần Đình Quân
Cô Nguyễn Đỗ Thị Thu Hồng Vân
Minh Nguyệt Mrs. Trương Công Lập
Mrs. Nguyễn Đăng Nam Mrs. Huỳnh Tuấn
Huỳnh Thị Phú Mrs. Nguyễn Ngọc My
Đặng Thị Hiên Mrs. Hà Văn Hải
Nguyễn Thị Nết Mrs. Quách Thương
Nguyễn Thị Hòa

Mọi đóng góp xin gỡi về:
Hôi Ái Hữu Phan Châu Trinh Đà Nẵng
12612 Groveview St, Garden Grove, CA 92840

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org