Danh Sách Thầy Cô & Cựu HSPCT tham dự Đại Hội


Thầy Cô
01/ Thầy Nguyễn Đăng Ngọc
03/ Thầy Thái Doãn Ngà
04/ Cô Nguyễn Khoa Diệu Trà
05/ Thầy Tạ Quốc Bảo & PN Tạ Thị Minh Nguyệt
07/ Thầy Trần Gia Phụng & PN Nguyễn Thị Thường
08/ Cô Lê Hồng Khanh
09/ Cô Nguyễn Thị Đỗ Thu & PQ
11/ Trần Hữu Duận & PN Tôn Nữ Lân Hành
13/ Cô Nguyễn thị Hòang Oanh & Thầy Trần Ngọc Tôn
15/ Cô Phan Mộng Hoàn & Thầy Hồ Sĩ Hùng
16/ Thầy Trần Xuân Mai
17/ Thầy Lê Văn Tâm
19/ Cô Phạm Bội Hoàn & BS Tôn Thất Cần
20/ Cô Võ Thi Hồng Diệp
21/ Thầy Trần Tuệ
22/ Cô Tôn Nữ Từ Diệm
23/ Cô An Hà Châu
24/ Thầy Nguyễn Ngọc Kỳ
25/ Thầy Phan Công Hân
26/ Thầy Phạm Ngọc Trác
27/ Cô Tôn Nữ Nộn Ngân (1) Từ Việt Nam
28/ Cô Mai Thị Quỳnh (1) Từ VN, Phu nhân Thầy Nguyễn Văn Kính
29/ Bà Nguyễn Thị Hương (Phu nhân Thầy Trần Đình Quân)
31/ Cô Khưu Thị Diệu Hồng & Phu quân Nguyễ Duy Diệm
33/ Thầy Trương Quang Tá và Phu Nhân
35/ Cô Nguyễn Thị Tư & PQ Võ Công
37/ Thầy Nguyễn Ngọc Thanh & PN
38/ Thầy Hồ Văn Thuyết
39/ Thầy Lâm Sĩ Hồng
41/ Cô Nguyễn Thị Minh Lệ & PQ

Từ Việt Nam
01/ Nguyễn Đông Sơn, Sài Gòn
02/ Trần Thị Kiêm, Sài Gòn
03/ Nguyễn Thị Kim Cúc, Đà Nẵng
04/ Nguyễn Hữu Minh, Đà Nẵng
05/ Đặng thị Phương Oanh, Đà Nẵng
06/ Lưu Thị Thanh Xuân, Sài Gòn
07/ Phùng Thị Thanh Yên, Đà Nẵng
08/ Trần Viết Hàng, Đà Nẵng
09/ Trương Mẫn, Đà Nẵng.
10/ Hà Nam, Đà Nẵng.
11/ Lê Thị Nguyệt, Sài Gòn
12/ Lê thị Nga, Sài Gòn
13/ Lê Công Hiền, Sài Gòn
14/ Mai thị Út, Đà Nẵng.
15/ Trần vân Hùng, Phan Thiết, Bình Thuận.
16/ Phan Đoàn Ngọc Phương , Đà Nẵng
17/ Trần Ngọc Cầu, Sài Gòn
18/ Truong thi Phong, Sài Gòn
19/ Bui Huy Nhu Hanh, Sài Gòn
20/ Châu Võ thị Trọng, Sài Gòn
21/ Mai Quang Dũng, Sài Gòn
22/ Nguyễn Đình Tín, Sài Gòn
23/ Ong Công Tằng Tôn Buu Le, Đà Nẵng
24/ Huỳnh thị Ngọc Gấm, Đà Nẵng
24/ Trần Văn Đệ, Huế
25/ Nguyễn Khoai, Da Nang
26/ Trần Thị Liên Tâm, Đà Nẵng
27/ Nguyễn hữu Hùng, Việt Nam
28/ Trần Thị Hương Mai, Vũng Tàu
29/ Trần Thị Mười, Tây Ninh
30/ Tằng Tôn Nữ Nộn Ngân, Đà Nẵng
31/ Nguyễn Thị Nử, Đà Nẵng
32/ Phạm Ngọc Lâm, Sài Gòn
33/ Phạm Văn Khang, Sai Gòn
34/ Nguyễn Thị Xuân Lộc, Đà Nẵng
35/ Mai Thị Quỳnh, Đà Nẵng
36/ Trần Thị Quy, Việt Nam
37/ Đoàn Văn Hồng, Việt Nam
38/ Võ Thị Phúc Vinh

Từ Châu Úc
01/ Nguyễn Diêu, Châu Úc

Từ Châu Âu
01/ Phan Thị Xuân Nguyệt, Châu Âu
02/ Trần Thị Vân, Pháp
03/ Vo Tien, Germany

Từ Canada
01/ Võ Thị Thương, Canada
02/ Trần Gia Phụng, Canada
03/ Phan Thu Liên, Canada
04/ Phan Thu Hà, Canada
05/ Hoàng Bích Quân, Canada
06/ Võ Thị Thanh Tâm, Canada
07/ Lâm An, Canada
08/ Lê Văn Thành, Canada
09/ Phan Hiên Chi, Canada
10/ Vo Hoa, Canada

Từ USA (ngoài California)
01/ Phù Chí Phát, Washington DC
02/ Võ Minh Trí, Ohio
03/ Lê Văn Long, Houston, Texas
04/ Thai Thanh, Orlando, Florida
05/ Phan Sonny, Houston, Texas
06/ BS Nguyễn Văn Hào, Texas
07/ Xuân Hoa, Texas
08/ Hồ Thanh Nguyệt, Texas
09/ Võ Văn Tống, Oregon
10/ Trương Thái Thu, Virginia
11/ Nguyễn Phụng, North Carolina
12/ Nguyễn Như Ý, North Carolina
13/ Nguyễn Chí Thiệp, Texas
14/ Võ Bạch Tuyết, Texas
15/ Tô Hoài Nam, Texas
16/ Bùi Bá Ban, Houston, Texas
17/ Trương Văn Tang, Philadelphia/Pennsylvania
18/ Nguyễn Đình Nhựt, Philadelphia/Pennsylvania

Từ California (hoặc chưa biết)
01/ Vũ Đình Huân
02/ Nguyễn Đăng Nam
03/ Võ Ý
04/ Trương Công Lập
05/ Huỳnh Tuấn
06/ Phạm Văn Thuận
07/ Nguyễn Thị Mận
08/ Hà Thức (+ 10 vé)
09/ Đỗ Thái Nhiên (+ 10 vé)
10/ Buì Hồng Vân (+ 10 vé)
11/ Nguyễn Diệu Liên Hương (+ 40 vé)
12/ Như Hảo
13/ Phan Nhật Nam
14/ Nguyễn Ngọc My (+ 30 vé cho liên lớp 63-70)
15/ Lâm Xuân Thu
16/ Lê Phương Lan
17/ Huỳnh Phương Hoa
18/ Lê Minh Tùng
19/ Vĩnh Thành (+ 10 vé)
20/ Nguyễn Văn Nam
21/ Nguyễn Tuấn
22/ Đoàn Ngọc Đông (+ 30 vé)
23/ Hoàng Bích Quân
24/ Võ Thị Hồng Đoá
25/ Võ Quỳnh
26/ Võ Công
27/ Chế Văn Thức
28/ Lê Văn Thẩm
29/ Hà Văn Hai
30/ Võ Thiệu
31/ Trần Quang Sanh
32/ Lê Thị Mộng Hiển
33/ Nguyễn Văn Hồng
34/ Trương Văn Thương
35/ Diệu Hồng
36/ Tạ Thị Minh Nguyệt
37/ Trần Việt Long
38/ Nguyễn Tâm
39/ Hoàng Vinh
40/ Phùng Ngọc Thọ
41/ Võ văn Tổng
42/ Nguyễn Đức Bông
43/ Nguyễn Thị Cẩm Nhuỵ 59-66
44/ Trương Sĩ Tam
45/ BS Bạch Thế Thức
46/ Hà Văn Hải
47/ Lê Văn Chính (+ 20 vé)
48/ Nguyễn Thị Tu
49/ Trịnh Thị Diệu Lan
50/ Quách Thưởng
51/ Đoàn Xuân Kiên
52/ Võ Thiệu (+ 30 vé cho lớp 65)
53/ Lê Tự Chẫn
54/ Ngô Năm (69-72)
55/ Vĩnh Thành (+ 10 vé cho lớp 67-74)
56/ Nguyễn Lưu Phương
57/ Phạm Sỹ Tú
58/ Lý Tuyết Phi
59/ Nguyễn Huy
60/ Lâm Quang Nga
61/ Lê Thị Xinh
62/ Trần Đình Trịnh
63/ Phan Như Nghĩa
64/ Phan Thị Hoa
65/ Nguyễn Chương
66/ Kim Hương
67/ Nguyễn Văn Trân
68/ Đặng Văn Mài
69/ Lê Văn Kim
70/ Nguyễn Tâm
71/ An Thục Đức
72/ Bùi Ngọc Tô
73/Chế Văn Thức
74/ Đặng Ng Phúc
75/ Đặng Ng Thi
76/ Hồ Thị Duyên
77/ Lê Kim Phước
78/ Lý Tuyết Ánh
79/ Nguyễn Ngọc Ẩn
80/ Nguyễn HG Nhạn
81/ Nguyễn Thị Mười
82/ Nguyễn Lệ Dung
83/ Nguyễn Mộng Hiền
84/ Nguyễn Tri Tùng
85/ Nguyễn X Quang
86/ Nguyễn Văn Báu
87/ Phan N Nam
88/ Phan Bá Sáu
89/ Tôn Thất Hải
90/ Tôn Nữ N Sương
91/ Trịnh Diệu Tân
92/ An Ý Hạnh
93/ Nguyễn Tr Dziem
94/ Nguyễn Hửu Sang
95/ Hà Văn Hải
96/ Đỗ Thị Hỷ
97/ Hà Tự
98/ Lê Thị Hân
99/ Ngô Phước Khánh
100/ Hà Sáu Hòa
101/ Cẩm Nhung
102/ Xuân Hoa
103/ Thái Phương Lan
104/ Đúc
105/ Phan Bích Thúy
106/ Phan Văn Dinh
107/ Trịnh Ngọc Lan
108/ Trần Thị Vân
109/ Trần Thị Ngọc Yến
110/ Tô Phạm Thái
111/ Nguyễn Cẩm Nhụy
112/ Nguyễn Bông
113/ Vỏ Thị Hiệp
114/ Trần Thị Hiệp
115/ Trần Văn Quãng
116/ Diệp Nga
117/ Nguyễn Tuấn
118/ Nguyễn Thị Hòa
119/ Trần Thị Ngọc Hà
120/ Đặng Cao Trâm
121/ Trương Thái Thu
122/ Nguyễn Thị Nết
123/ Tôn Thất Kỳ
124/ Trần Đình Út
125/ Phan Bích Thủy
126/ Phan Hiên Chi
127/ Nguyễn Văn Truyên
128/ Nguyễn Hửu Thông
129/ Trinh Diệu Lan
130/ Vỏ Bạch Tuyết
131/ Đỗ Xuân Trúc
132/ Nguyễn Thị Thái
133/ Trần Thị Ho
134/ Hoàng Hải
135/ Hoàng Minh Nguyệt

Ban Tổ Chức đang thành lập một danh sách mới đầy đủ hơn sẽ đăng sau
Bổ sung vào danh sách xin email về lapctruong@yahoo.com hay nguyendangnam@yahoo.com


Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org