DANH SÁCH BAN VẬN ĐỘNG

ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH THẾ GIỚI KỲ III

 

TT

Họ Và Tên

Thuộc Niên Khóa

1

Đòan Ngọc Đông

52-56

2

Phan Bá Sáu

54-60

3

Võ Ý

54-60

4

Phạm Văn Thuận

55-61

5

Nguyễn Diệu Liên Hương

56-63

6

Phùng Ngọc Thọ

56-63

7

Hùynh Thị Phú

57-64

8

Bùi Thị Hồng Vân

57-64

9

Võ Thiệu

58-65

10

Tạ Minh Nguyệt

59-66

11

Nguyễn Tuấn

59-66

12

Lâm Hòang Kim

60-67

13

Lê Thị Phương Lan

63-70

14

Võ Minh Trí

67-74

15

Vũ Đình Huân

59-66

 

Ngòai ra, còn được sự tiếp tay thêm của CHS. PCT.
LS Trần Đình Định NK 62-69 và Hồ Thị Thu Hương NK 62-69

 

 

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org