California ngày 15 tháng 7 năm 2015

 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ

ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH THẾ GIỚI KỲ III 2015

 

DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN ĐẠI HỘI PCT KỲ III 2015

TT

Họ và Tên

 Chức Vị

Số Tiền

1

GS Nguyễn Đăng Ngọc 

HT

$145

2

GS Thái Dõan Ngà

HT

100

3

GS Hồ Văn Thuyết 

GS

50

4

GS Lê Hồng Khanh

GS

100

5

GS Lữ Bá Diệp

GS

150

6

GS Nguyễn T Hòang Oanh

GS

200

7

GS Tôn Nữ Từ Diệm

GS

50

8

GS Trần Bạch Vân

GS

100

9

GS Trần Tuệ

GS

85

10

GS Trương Văn Hậu

GS

100

11

GS Võ Hồng Diệp

GS

100

12

BS Phạm Gia Khánh

Bác Sĩ

200

13

Mrs Lê T Đường

QK

50

14

Đòan Ngọc Đông

Nk 52-56

300

15

Nguyễn Minh

Nk 52-56

100

16

Phan Ứng Thời

Nk 52-56

100

17

Phan Lý Phương

Nk 59-66

100

18

Nguyễn Đăng Nam

Nk 65-72

100

19

Thầy Tịnh Đức

Nk 58-65

100

20

Phan Thu Liên

Nk 57-64

200

21

Phan Thu Hà

Nk 57-64

200

22

Lê Thị Hòa

Nk 56-63

200

23

Phan Như Nghĩa

Nk 63-70

200

24

Phạm Quỳnh Chi

Nk 58-65

100

25

Francis V Truong 

Nk 56-63

100

26

Hồng Vân Bùi

Nk 57-64

400

27

Ô. Nguyễn Kiểm

Nk 56-63

100

28

Phùng Ngọc Thọ

Nk 56-63

200

29

Vũ Đình Bôn

Nk 56-63

200

30

Francis Lê 

Nk 56-63

50

31

Nguyễn Tất

Nk 54-60

200

32

Nguyễn Thục Ái 

Nk 57-64

100

33

Trần Ngọc Yến

Nk 60-67

100

34

Trần thị Lệ Nương

Nk 53-57

100

35

Trịnh Xuân Nghiêm

Nk 58-65

200

36

Đào Bạch Thạch

Nk 56-63

100

37

Nguyễn T Lạc Giao

Nk 57-64

65

38

Nguyễn Thị Nhung

Nk 57-64

50

39

Dương Hiển Lữ

Nk 57-64

100

40

Đòan Manh Tuấn

QK

100

41

Bích Thuận 56-63

Nk 56-63

100

42

BS Bạch Thế Thức

Nk 58-65

500

43

BS Liêu Rupp

Nk 65-72

200

44

Hội Đồng Hương QNĐN

Hội Đòan

300

45

Phạm Bá Phú 57-64

Nk 57-64

120

46

Võ Thương 54-60

Nk 54-60

100

47

Nguyễn Diệu Liên Hương

Nk 56-63

200

 

 

 

Tổng Cộng

 

$6,815

 

  

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org