Danh Sách Thầy Cô Tham Dự Đại Hội

 

Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Ngọc

Cô Phạm Bội Hoàn

Cô Tôn Nữ Từ Diệm

Cô Trần Thị Kim Đính

Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh

Cô Tôn Nữ Lân Hành

Cô Võ Thị Hồng Diệp

Cô Nguyễn Đỗ Thị Thu

Cô Lê Thị Hồng Khanh

Thầy Trần Tuệ

Thầy Trần Hữu Duận

Thầy Nguyễn Ngọc Thanh

Thầy Trương Văn Hậu (Florida)

Thầy Lê Văn Tâm

Thầy Hồ Văn Thuyết

Thầy Đinh Văn Hiền

Thầy Tạ Quốc Bảo

Thầy Phạm Ngọc Trác

Thầy Trần Gia Phụng

Thầy Trần Xuân Mai

Thầy Lê Quang Mai

Thầy Nguyễn Văn Kính (Việt Nam)

 

Một số cựu học sinh PCT về tham dự rất đông từ Bắc Cali, San Diego, Nebraska, Delaware, Texas, Oregon, New Mexico, Arizona, Washington, Neveda, Thụy Điển, Bỉ, Pháp, Úc, Canada và Việt Nam, v.v.

 

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org