Góc Phố Hội An

Nhạc và lời : Phù Chí Phát
Ca sĩ : Mai Thiên Vân
Hòa âm : Ns Tuấn Khanh

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org