Tâm Tình của Tân Hội trưởng.

 

Anh Phan Ứng Thời là cựu học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng, Niên khóa 52-56.

Trước 1975, PCT Phan Ứng Thời làm việc cho cơ quan MAAG, MACV và USAID tại Saigon.

 

Di tản ngày 21 tháng 4/1975. Ra trại tị nạn ngày 1 tháng 5/1975. Làm việc tại Jet Propulsion Laboratory tại thành phố Pasadena, CA. Đi học lại tại Pasadena College City (PCC) ngành Real Estate và làm Real Estate Agent cho hãng R.E HEBERT HAWKINS (San Gabriel) từ năm 1977. Nay chỉ làm part time.

 

Tôn giáo: Tin Lành.

 

PCT Phan Ứng Thời  tâm tình:

 

“Rất lo lắng cho thế hệ VN mai sau. Ước mong có ai đó trong nước có khả năng thay đổi chế độ để đem lai sự công bằng và luật lệ rõ ràng, ít nhất cũng bằng thời Việt Nam Cộng Hòa trước 75. Không thể chối cải là chúng ta phải noi gương đấu tranh của cụ Phan Châu Trinh. Thời xưa, mọi mặt đều khó khăn mà Cụ vẫn hoạt động không ngừng. Với kỹ năng hiện đại sung túc bây giờ, tại sao mình không nắm lấy cơ hội?”

 

PCT Võ Ý ghi vội

 

 

 

 

 

Website Editor: phanchautrinhdn@gmail