Lý Mười Thương

Nhạc và Lời : Dân Ca Huế
Ca sĩ : Bích Thuận
Cựu Nữ sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Video Artist : Vĩnh Thành

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org