Mời Em Về

Nhạc và Lời : Việt Dũng
Ca sĩ : Kim Anh
Cựu Nữ sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1977
Video Artist : Vĩnh Thành

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org