DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN
(Lễ Giỗ Cụ Phan Châu Trinh - 04/02/2017)

Hội Đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng $200
Hội CHS Trần Quý Cáp Hội An Nam California $100
ÔB Phan Ứng Thời $200
ÔB Đoàn Ngọc Đa $100
ÔB Trương Công Lập $100
ÔB Nguyễn Minh $100
Chị Huỳnh Thị Phú $100
ÔB Lê Minh Tùng $100
ÔB Võ Văn Thiệu $100
GS Tạ Quốc Bảo $100
ÔB Lê Tấn Hoàn $100
ÔB Hồ Văn Trung & Dương Xuân Hướng $100
Chị Bùi Hồng Vân $100
Thầy Trần Tuệ $50
Ô Nguyễn Hữu Xếp $300
Gia Đình Cụ Phan (Phan Thanh Thanh, Phan Thanh Thắng) $150
ÔB Hoàng Tấn Kỳ $100
Ô Phan Tá & Nhóm Quốc Học $100
Ô Nguyễn Hữu Cương $50
Trường Petrus Ký $75
Cô Võ Thị Hồng Diệp $100
Liên Trường Trung Học VN $235
Trường Trần Cao Vân & Nữ Trung Học Quảng Tín $100
Thi Lam $50
Ô Trần Đình Liệu $50
Thầy HT Thái Doãn Ngà $100
Cô Lữ Thị Bá Diệp $100
Cô Phan Thị Hiền Viên $50
Cô Tăng Tôn Nữ Lan Hành $50
Lê Xuân Mỹ $50
Nguyễn Văn Trân $50
Lê Quang Niết $50
Trần Nhi Huệ $50
Phan Như Nghĩa $300
Trịnh Khuê $100
Nguyễn Huy $50
Nguyễn Hữu Phương $50
Phương Mai $100
Vũ Ngọc Bích $60
ĐT Cỗ Tấn Tinh Châu $50
TT Nguyễn Mạnh Trí $50
Hà S. Hòa $50
Cô Tăng Tôn Nữ Lan Hành $50
Vũ Đình Huân $50
Võ Trọng Di $100


Địa chỉ liên lạc:
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng
4910 Willmonte Ave., Temple City, CA 91780
Website: http://www.phanchautrinhdanang.org
Email: webmaster@phanchautrinhdanang.org