DANH SÁCH MẠNH THƯỜNG QUÂN

ỦNG HỘ LỄ GIỖ CỤ PHAN CHÂU TRINH 2016

 

 

Họ và Tên

Đơn vị sinh hoạt

 

Số tiền ủng hộ

 

Đoàn Ngọc Đông

Trường Phan Châu Trinh

100$

Phan Thanh Thắng

Hội Đồng Hương QN-ĐN

100$

Nguyễn Đăng Nam

Trường Phan Châu Trinh

100$

Bùi Hồng Vân

Trường Phan Châu Trinh

100$

Nguyễn Đức Bạn

Trường Phan Châu Trinh

100$

 

 

 

Website Editor: phanchautrinhdn@gmail