Danh Sách Mạnh Thường Quân (60 Năm PCT)

Tên

Địa Chỉ

Số tiền

Cô An Hà Châu và Thầy Vinh

Texas

$100

AC Nguyễn Đăng Nam

Lakewood, California

$100

AC Trương Công Lập

Orange, California

$200

Chị Bùi Thị Hồng Vân

Huntington Beach, California

$200

Cô Lê Thị Hồng Khanh

California

$100

Anh Từ Văn Xin

Silver Spring, MD

$200

NS Lê Thị Mộng Hiễn

California

$1000

Anh Đoàn Ngọc Đa

HT Hội ĐHQĐ – Tustin, California

$200

NS Nguyễn Diệu Liên Hương

Orange, California

$300

KS Nguyễn Minh

California

$100

Gia đình Nguyễn Quang

California

$100

Thầy Tịnh Đức

Texas

$100

BS Trần Duyệt Tảo

Las Vegas, Nevada

$500

Ông Phan Thanh Hoà

California

$50

Bà Võ Hồng Đoá

California

$50

Ông Đoàn Ngọc Đà

California

$50

Lan,Cường Huỳnh

California

$50

AC Đoàn Ngọc Đông (*)

California

$500

DS Phan Thu Liên

Canada

$200

DS Phan Thu Hà

Canada

$200

AC Nguyễn Ngọc My

California

$200

AC Chế Văn Thức

California

$100

AC Nguyễn Tuấn Hòa

California

$300

Cô Nguyễn Đỗ Thu

Texas

$200

AC Nguyễn Đại Tiến

Texas

$500

Trần Văn Quang

California

$200

BS Lại Đức Thuần

California

$100

BS Phạm Gia Khánh

California

$200

Thầy Tạ Quốc Bảo

California

$200

Cô Trịnh Như Lan

California

$200

Ngô Phước Khánh

California

$100

AC Nguyễn Văn Thành

Texas

$300

AC Đào Bạch Thạch-Xuân Hòa

Dallas, Texas

$200

BS Bạch Thế Thức

California

$500

Tô Phạm Thái

California

$100

Nhóm 63-70

California

$200

Trần Việt Long

California

$200

AC Nguyễn Thế Anh

California

$200

AC Võ Văn Tổng

Oregon

$100

AC Lê Văn Chính

California

$200

OB Mãng Hòa

Atlanta

$200

Chị Diệu Lan

Westminster,California

$100

OB Họa Sĩ Hoàng Vinh

California

$100

Chị Hoàng Bích Quân

Canada

$100

Một Cựu HSPCT 59-66

-

$50

BS Nguyễn Văn Hào

Texas

$500

AC Phạm Văn Thuận-Mận

California

$300

Nguyễn Hữu Xếp

California

$500

Phan Ứng Thời

California

$100

Dương Minh Châu

Canada

$50

Bà Trần Đình Quân

Tustin, California

$100

BS Phan Xuân Tuấn

Canada

$300

Phan Thị Xuân Vân

California

$200

Phạm Thị Quỳnh Chi

California

$100

Vũ Đình Huân

California

$100

Nguyễn Thị Thục Ái

California

$100

Trần Việt Hòa

Châu Úc

$200

Hà Sáu Hòa

California

$100

Trần Thị Ngọc Yến

Canada

$100

Anh Trần Thêm & Phan Thủy

California

$100

Nguyễn Hữu Lan

El Monte, California

$200

Thầy Trần Tuệ

Van Nuys, California

$50

BS Thái Thanh

Florida

$300

Nguyễn Thị Yến

California

$200

Ngô Phước An

California

$100

Nguyễn Đức Trì

-

$50

Phùng Ngọc Thọ

California

3 bộ đồ khăn đóng cổ truyền

Cô Võ Thị Hồng Diệp

-

$70

Trần Thị Ngọc Tuy

Canada

$100

Tôn Nử Hằng

Canada

$50

Nguyễn Thị Bích Thuận

Arizona

$100

Thầy Trần Hữu Duận

California

$100

Phan Lý Phượng

-

$100

Thầy Nguyễn Đăng Ngọc

California

$100

Hồ Thanh Nguyệt

Houston

$100

Trần Thị Vân

-

(ủng hộ thêm) $100 (Ủng hộ thêm)

Thầy Lâm Sĩ Hồng

-

$50

Nguyễn Thị Hường

-

$50

TS Phan Xuân Dũng

Pháp

$100

Tịnh Nhàn

Việt Nam

$50

Thầy Cô Trương Quang Tá

New Jersey

$50

Cô Khưu Diệu Hồng

California

$100

Thầy Nguyễn Ngọc Kỳ

-

$200

Nguyễn Ngọc Hải

-

$100

Đoàn Văn Xuy

-

$100

Cô Tôn Nữ Từ Diệm

-

$50

Thầy Phạm Ngọc Trác

-

$100

Cô Nguyễn Hoàng Oanh

California

$100

Lý Tuyết Ánh

-

$200

Chị Như Tuyết

-

$50

OB Ngô Chính

California

$555

Lê Viêm Côn

-

$100

OB Nguyễn Hữu Thống

California

$200

Thầy Thái Doãn Ngà

California

$100

BS Thái Diệu My

California

$200

Cô Bội Hoàng

California

$70

Lưu Kim Dung

-

$200

Lê Minh Tùng

California

$100

DS Dương Hiển Lự

-

$100

Trần Hương Mai

-

$100

Trần Văn Sê

-

$70

Nguyễn Văn Sào

-

$100

Phạm Gia Tương

-

$100

Lữ Viên Dương

-

$100

Nha sĩ Đặng Kim Loan

California

(Quang cao Dac San) $100

Don Le CPA

California

(Quang cao Dac San) $100

NS Nguyễn Phương Trinh

California

(Quang cao Dac San) $100

Chị Bùi Thị Hồng Vân

California

(Quang cao Dac San) $100


Ban Tổ Chức Đại Hội PCT Toàn Thế Giới Kỳ II (PCT 60 năm) xin chân thành cảm ơn mọi đóng góp của các Thầy Cô, cựu học sinh PCT và thân hữu.


Mọi chi phiếu bảo trợ hoặc mua vé xin ghi:
A.H. Phan Chau Trinh D.N., Inc.
11612 Wasco Road
Garden Grove, CA.92841


(*) ($300 cho Giỗ Cụ Phan, đã tổng kết chi tiêu trong Giỗ Cụ Phan)

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org