Nhớ Trường Xưa

Nhạc và Lời : Tuyết Phan
Ca sĩ : Thùy Trang và Ngọc Loan
Video Artist PPS : Tuyết Phan

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org