Sen và Bão

Nhạc và Lời : Phù Chí Phát
Cảm tác từ The Lotus and The Storm by Lan Cao
Ca sĩ : Duy Thủy
Hòa Âm : Tuấn Khanh
Video Artist : Vĩnh Điện

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org