1.    Email của Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Đăng Ngọc

From: Nguyen Ngoc<ndngoc@yahoo.com>
Sent: Tuesday, April 10, 2012 7:43 PM
Subject: Re: Đại Hội
60 năm PCT

Gửi Anh Truong Công Lập

Đọc thư Anh qua cuộc nói chuyên điện thọai với Anh sáng hôm nay tôi rất mừng thấy Anh đã nhiệt tình nhận trách nhiệm được anh chị em trong Hội CHSPCT ủy thác để tổ chức đại hội kỷ niệm 60 năm thành lập trường chúng ta. Nói chung chúng ta xa trường đã lâu nhưng tình cảm đối với ngôi trường thân yêu, tình cảm giữa các thầy học sinh , tình cảm giữa bạn từng chung dưới một mái trường, lòng yêu mến tưởng dân chủ thầy trò chúng ta được cụ Phan dạy dỗ cho vẫn luôn luôn sống động trong tâm hồn mỗi một chúng ta. dịp để thầy trò bằng hữu gặp lại nhau để ôn lại những kỷ niệm xưa, phát huy nhưng tình cảm tưởng tôt đẹp chúng ta đã từng dưới mái trường thì thật cùng quí hóa . Tôi năm nay tuổi đã lớn, như anh đã biết,  nghĩ đến việc dịp gặp lại các bạn đồng nghiệp ngày trước, những học sinh thân yêu từ độ nào , tôi cảm thấy rất vui mừng . Mong Anh hăng hái làm việc mong các bạn xa gần tiếp tay với Anh .

Thân mến Nguyễn Đăng Ngọc

 

2.    Email của anh Đoàn Ngọc Đông

Tuesday, April 10, 2012 11:25 AM

From: "Dong Doan" <dongusa2000@gmail.com>

Subject: Đại hội Phan chau Trinh toàn thế giới

Đại hội Phan châu Trinh 60 năm toàn thế giới  sẽ tổ chức tại Little Saigon vào ngày 1 tháng 7 năm 2012.

Nhóm bạn già tụi mình nhớ đi cho đông.Hội Minh nhớ báo cho Chị Hạnh,Liệu,Thời,Xếp v.v...Lần  nầy anh Nguyễn Kỳ đi nữa.Tụi mình phải reserve ít nhất 1 bàn.

Hội PCT hiện rất cần mạnh thường quân đóng góp tiền bạc.Mong các bạn đóng góp để Hội phương tiện hoạt động.Kỳ nầy chắc tụi mình sẽ gặp được nhiều bạn .

                                Thân ái,

                                 Đoàn Ngọc Đông

 

3.    Email anh Nguyn Văn Diên

From: Dien Nguyen <diennguyen46@yahoo.com>
Sent: Wednesday, March 28, 2012 9:39 AM
Subject: Re: [pct65] Thư cuả Đinh Văn Cho PCT58-65

Kính mến gởi = Quý Bạn cựu Học Sinh
                       Phan Châu Trinh 58-65

                    VanBuren, AR ngày 24.3.2012


                    Quí Bạn Thương mến,
Nghe nói Nhân dịp July 4 sắp đến, Quí vị Cựu Giáo Học Sinh Trunh Học
Phan Châu Trinh Đà Nẵng tại Nam Cali sẽ tổ chức Đại Hội Ngộ cựu Phan Châu
Trinh Toàn Thế giới_Thật Huy Hoàng Đại. Tôi chưa bao giờ dịp dự được
một Đại Hội lịch sử như vậy .
                   Rất mong Quý bạn Gia đình cố gắng sắp xếp về dự . Trước chúng ta hưởng được cái vui chung của Đại Hội Toàn Thế giới. Kế đến chúng ta sẽ được cái
vui riêng của nhóm bạn 58-65.
Chúng ta dịp còn được gặp nhau một lần thêm
một lần . cuối cùng tuỳ nghi mỗi trong chúng ta kết hợp du lịch các nơi độc đáo
của Cali.

         Riêng đối với tôi, tuổi tác, sức khỏe, hơi quê quê ... tôi linh cảm đây lần
cuối cùng!
       Ước chi Quý bạn Thương mến một thời cùng về dự để chúng ta được sum họp-
như thể chúng ta cho nhau phương thuốc niềm vui sức sống.
     Hồi đó, mỗi lần về chúng ta nghe hát "Hôm nay đây rồi mai không thấy nhau..."
Thật buồn . Thuở đó chúng ta chỉ không thấy nhau trong mấy tháng nhưng đến
năm học mới lại gặp nhau, lại mừng.
Nhưng nay thì thể chúng ta sẽ không còn thấy
nhau thật rồi !
      Rất mong chúng ta được gặp nhau ở Nam Cali Nắng ấm vào July 4-2012.
     Thương mến Kính gởi đến Quý bạn Gia quyến lời Cầu Chúc An lành Tốt đẹp.

                                              Lớp Trưỡng Đinh Văn Cho
                                              -----------------------------------------

            Nguyễn Văn Diên Ròm ....người đánh máy giùm ....

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org