Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh

Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

 

Nhận được tin buồn

 

Thầy Trần Hữu Duận

Pháp danh Đồng Quang

 

Cựu Tổng Giám Thị Trường Trung Học Phan Châu Trinh ĐN

Vừa từ trần lúc 15 giờ 30 ngày 9 thang 10 năm 2016

tại UCI Medical Center, California.

Hưởng thọ 83 tuồi

 

Lễ Viếng Thăm: Chúa Nhật 10-16-2016 12:00-8:00 PM

Lễ Di Quan: 10-17-2016 11:00 AM

 

Peek Funeral Home

Phòng số 2

7801 Bolsa Ave., Westminster, CA 92683

(714) 893-3525

 

Toàn thể Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng

Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Nguyện cầu Hương linh Thầy Trần Hữu Duận

sớm tiêu diêu Miền Cực Lạc.

 

 

v