Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Nhận được tin buồn

Cụ bà Lê thị Tam
Pháp danh Nguyên Từ

Nhạc mẫu của Phan Thiên Ái (PCT61-68) và
Thân mẫu của Đoàn thị Đa (PCT61-68)

vừa từ trần ngày 19 tháng 3 năm 2017
nhằm ngày 22 tháng 02 năm Đinh Dậu
tại Đà Nẵng, Việt Nam
hưởng thượng thọ 91 tuổi
Lễ an táng sẽ cử hành vào thứ Sáu
ngày 24 tháng 3 năm 2017
nhằm ngày 27 tháng 2 năm Đinh Dậu
tại Đà Nẵng và Huế

Chân thành chia buồn đến gia đình Anh Chị và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ bà Lê thị Tam về miền Tây Phương Cực Lạc.