Phân Ưu:

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh
Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Nhận được tin buồn

Cụ bà BÙI NHƯ LÂM
Nhủ danh DƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG


Thân mẫu của Bùi Dương Thanh Lê (PCT 61-68)

vừa từ trần ngày 19 tháng 5 năm 2017
nhằm ngày 22 tháng 04 năm Đinh Dậu
tại Pháp, hưởng thọ 84 tuổi

Lễ an táng sẽ cử hành vào ngày 25 tháng 5 năm 2017 tại nghĩa trang Pere Lachaise Paris, France lúc 14 giờ 30

Chân thành chia buồn đến gia đình Anh và tang quyến

Kính nguyện cầu hương linh Cụ bà BÙI NHƯ LÂM sớm được về cõi vĩnh hằng.