Phân Ưu:

Nhận được tin buồn

Thầy Ngô Hào

Cựu Giáo Sư Trường Trung Học Phan Châu Trinh Đà Nẵng

vừa từ trần ngày 20 tháng 3 năm 2018
nhằm ngày 04 tháng 02 năm Mậu Tuất
tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi

Toàn thể Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến.

Kính nguyện cầu hương linh Thầy Ngô Hào sớm được về cõi vĩnh hằng.

Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng