California ngày 21 tháng 6 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v ĐẠI HỘI CỰU HỌC SINH PHAN CHÂU TRINH THẾ GIỚI KỲ III

 

Kính Gửi:        - Quí Anh Chị Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh, Đà Nẵng.

 

            BTC Đại Hội 3 năm nay, sẽ cố gắng thu hình đầy đủ những người tham dự Đại Hội vào DVD và gửi đến Quí Thầy Cô và Anh Chị Cựu HS tham dự.

            Để giúp BTC hòan thành được công việc này, Chúng Tôi kêu gọi Qúy Anh Chị vui lòng ghi tên tham dự trước ngày 20 tháng 6 năm 2015.

            Những Anh Chị ghi tên tham dự sau ngày 20 tháng 6, cũng sẽ có tên trên trang web của Hội, nhưng không kịp đưa vào Đặc San.

 

            Dưới đây là danh sách cựu HS Phan Châu Trinh đã ghi tên tham dự (cập nhật cho đến ngày 1 tháng 7 năm 2015)

            Kính mong Quí Anh Chị tiếp tục ghi danh tham dự để Đại Hội được đông vui, thành công và sẵn lòng chuyển tiếp Thông Báo này đến bạn hữu.

 

Chân thành cám ơn,

 

TM. Ban Tổ Chức & Ban Chấp Hành

  (Phùng Ngọc Thọ & Vũ Đình Huân)

 

DANH SÁCH THAM DỰ ĐH PCT KỲ III

(Cập nhật đến 1 tháng 7 năm 2015)

 

Kính gửi:         - Quí Anh Chị cựu HS PCT

           

            Đính kèm theo đây là danh sách tham dự Đại Hội Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Thế Giới Kỳ III

            Mong Quí Anh Chị xem lại, có gì sai sót xin báo,

            Và nhất là chuyển giúp và kêu gọi bằng hữu tham dự. Thời gian chỉ còn 2 tuần lễ nữa.

            BTC được biết, các niên khóa 52-56, 53-57, 56-63, 57-64, 62-70, vàa 67-74 sẽ có tiền đại hội riêng. Nếu có tin thêm gì về việc này, BTC sẽ tiếp tục thông báo.

 

            Chân thành cám ơn,

            TM BTC & BCH

                   Huân Vũ

 

TT

Họ và Tên

Tham Dự

Ng Phụ Trách

Từ Xa

 

 

 

 

QUAN KHÁCH: 10 người

 

 

 

1

Bửu Uyển

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

2

Đỗ Anh Tiến

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

3

Hùynh Hòang

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

4

Lưu Mạnh Cường

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

5

Nguyễn Phúc

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

6

Trần Tuấn

Quan Khách

2

Hồng Vân

 

7

Bùi Quang Châu

Quan Khách

2

Hồng Vân

 

8

Bùi Quang Trung

Quan Khách

1

Hồng Vân

 

 

 

 

 

HỘI ĐÒAN

 

 

 

9

Đòan Ngọc Đa

Hội Đồng Hương QNĐN

2

BTC

 

10

Truyền Thông

 

8

BTC

 

11

Ban Nhạc

 

6

BTC

 

12

Âm thanh

 

1

BTC

 

13

Quay video

 

2

BTC

 

Nữ Sinh HỒNG ĐỨC: 10 người

 

 

 

14

Mrs Trần Đình Quân

Hồng Đức

1

Mrs Trần Đình Quân

 

15

Hòang Thị Kim Chi

Hồng Đức

1

Mrs Trần Đình Quân

 

16

Thanh Châu

Hồng Đức

1

Mrs Trần Đình Quân

 

17

Hứa Liễu

Hồng Đức

2

Mrs Trần Đình Quân

 

18

Thủy Tiên

Hồng Đức

1

Mrs Trần Đình Quân

 

19

Ngô Ngọc Mai

Hồng Đức

1

Mrs Trần Đình Quân

Texas

20

Nguyễn Thị Thôi

Hồng Đức

2

Mrs Trần Đình Quân

 

21

Minh Hạnh

QK

1

BTC

 

22

Tôn Nữ Như Hòe

TH Ng Hiền

1

BTC

 

GIÁO SƯ: 29 người

 

 

 

23

Nguyễn Đăng Ngọc

HT

2

BTC

 

24

Thái Dõan Ngà

HT

1

BTC

 

25

Đỗ Viết Lê

GS

1

BTC

 

26

Hồ Văn Thuyết

GS

2

BTC

San Jose

27

Lâm Sĩ Hồng

GS

2

BTC

 

28

Lê Hồng Khanh

GS

1

BTC

 

29

Lữ Bá Diệp

GS

2

BTC

 

30

Mrs Lê Thị Đường

QK

1

BTC

 

31

Nguyễn Duy Thiện

QK

1

BTC

 

32

Nguyễn T Hòang Oanh

GS

2

BTC

 

33

Phạm Ngọc Trác                 

GS

2

BTC

 

34

Phạm Tạo

GS

1

BTC

 

35

Tạ Quốc Bảo

GS

1

BTC

 

36

Trần Hữu Duận

TGT

2

BTC

 

37

Trần Thị Như Bạch Vân

GS

2

BTC

 

38

Trần Tuệ

GS

1

BTC

 

39

Trần Xuân Mai  

GS

2

BTC

 

40

Trương văn Hậu 

GS

1

BTC

 

41

Võ Thị Hồng Diệp 

GS

2

BTC

 

CỰU HS

 

 

 

NK 52-56 + 53-57: 41 người

 

 

 

42

An Ý Hạnh

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

43

Lý Thị Hạnh

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

44

Phan Ứng Thời

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

45

Nguyễn Minh

Nk 52-56

6

Đòan Ngọc Đông

 

46

Dương T Xuân Hường

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

47

Trần Đình Liệu

Nk 52-56

1

Đòan Ngọc Đông

 

48

Vĩnh Đương

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

49

Đinh Văn Cương

Nk 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

50

Đòan Ngọc Đông

Nk 52-56

11

Đòan Ngọc Đông

 

51

Lâm Thị

Nk 52-56

1

Đòan Ngọc Đông

 

52

Nguyễn văn Xuân              

NK 52-56

2

Đòan Ngọc Đông

 

53

Nguyễn Hữu Sang

NK 52-56

1

Đòan Ngọc Đông

San Jose

54

Nguyễn thanh Thiên  

Nk 53-57

2

Đòan Ngọc Đông

 

55

Ngô Thị Cẩm Tú

Nk 53-57

1

Đòan Ngọc Đông

 

56

Tôn Thất Nhuận

Nk 53-57

2

Đòan Ngọc Đông

 

57

Trần Thị Lệ Nương

Nk 53-57

1

Đòan Ngọc Đông

 

58

Võ Trị Hà

Nk 53-57

1

Đòan Ngọc Đông

 

NK 54-60: 19 người

 

 

 

59

Nghiêm Ngọc Ẩn

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu

Texas

60

Nguyễn Lệ Dung

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu

 

61

Nguyễn T Mộng Hiền

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu + Liên Hương

 

62

Phan Bái

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu

 

63

Phan Lục

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu

Illinois

64

Phan Nhật Nam

Nk 54-60

1

Phan Bá Sáu

 

65

Tôn Thất Hải

Nk 54-60

3

Phan Bá Sáu

Illinois

66

Trần Gia Phụng

Nk 54-60, GS

1

Phan Bá Sáu

Canada

67

Trịnh Diệu Tân

Nk 54-60

1

Phan Bá Sáu

 

68

Võ Thị Thương

Nk 54-60

1

Phan Bá Sáu

Canada

69

Võ Ý 

Nk 54-60

2

Phan Bá Sáu

 

NK 55-61: 11 người

 

 

 

70

Phạm Văn Thuận   

Nk 55-61

2

Phạm Văn Thuận

 

71

Nguyễn Phúc

Nk 55-61

3

Hồng Vân

 

72

Lương Mậu Cường

Nk 55-61

2

Hồng Vân

Canada

73

Như Hảo

Nk 55-61

1

Hồng Vân

 

74

Nguyễn Kim Ms

Nk 55-61

1

Hồng Vân

 

75

Phạm Quý Giao

NK 55-61

2

Hồng Vân

 

NK 56-63: 54 người

 

 

 

76

Nguyễn Bích Thuận

Nk 56-63

1

Phùng Ngọc Thọ

 

77

Đào Bạch Thạch

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

Texas

78

Hà Thức

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

79

Hồ Mạnh Xuân   

Nk 57-64

1

Phùng Ngọc Thọ

 

80

Hòang Long

Nk 68-75

1

Phùng Ngọc Thọ

 

81

Lê Khoa Tòan

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

82

Lê Văn Thẩm

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

83

Ngô Phước An

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

84

Nguyễn Diệu Liên Hương

Nk 56-63

3

Liên Hương

 

85

Lưu Kim Dung

Nk 56-63

2

Liên Hương

 

86

Nguyễn Kim Anh

Nk

4

Phùng Ngọc Thọ

 

87

Nguyễn Phương Minh

Nk 56-63

1

Phùng Ngọc Thọ

 

88

Nguyễn Tất

Nk 54-60

2

Phùng Ngọc Thọ

Indiana

89

Nguyễn Văn Hồng

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

90

Nguyễn Văn Quy

Nk 56-63

1

Phùng Ngọc Thọ

 

91

Phan Thanh Hòa

Nk 57-64

2

Phùng Ngọc Thọ

 

92

Phan Văn Báu

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

93

Phùng Ngọc Thọ

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

94

Quách Thưởng

Nk 56-63

2

Quách Thưởng

 

95

Dương Viết Điền

Nk 56-63

1

Quách Thưởng

 

96

Trần Viết Hưng & Bích Khuê

QK

2

Quách Thưởng

 

97

Bích Trang

QK

1

Quách Thưởng

 

98

Tôn Thất Minh

Nk 61-68

1

Quách Thưởng

 

99

Trần Hòang

Thân Hữu

2

Phùng Ngọc Thọ

 

100

Trương Công Ân

Nk 56-63

1

Phùng Ngọc Thọ

 

101

Trương Thị Hồng

Nk 62-68

3

Phùng Ngọc Thọ

 

102

Võ Công

Nk 56-63

2

Phùng Ngọc Thọ

 

103

Võ Văn Huệ

Nk 56-63

3

Phùng Ngọc Thọ

 

104

Võ Văn Lượng

Nk 56-63

1

Phùng Ngọc Thọ

Georgia

105

Nguyễn Thị Hương

Nk 61-68

1

Phùng Ngọc Thọ

 

NK 57-64: 29 người

 

 

 

106

Nguyễn Trần Hoa 

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

107

Nguyễn Thục Ái

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

Texas

108

Hùynh Lan 

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

109

Hùynh Thị Phú

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

110

Phan Đức Dưỡng

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

 

111

Phạm Bá Phú

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

Florida

112

Nguyễn Gia Ẩn

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

Texas

113

Dương Hiển Lự

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

114

Phạm Vũ Thi

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

 

115

Phan Thị Mai

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

116

Nguyễn Thị Nhung

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

 

117

Nguyễn Thị Thảo

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

118

Nguyễn Đức Trí 

Nk 57-64

2

Hùynh Thị Phú

 

119

Thầy Tịnh Đức

Tu Sĩ

1

Hùynh Thị Phú

Texas

120

Nguyễn Gia Khánh

BS

1

Hùynh Thị Phú

 

121

Trần Thị Hòai

Nk 57-64

1

Hùynh Thị Phú

 

122

Bùi T Hồng Vân

Nk 57-64

1

Hồng Vân

 

123

Hòang T Thục Trinh

Nk 57-64

2

Hồng Vân

San Jose

124

Nguyễn Văn Am

Nk 57-64

2

Hồng Vân

 

125

Lý Bửu Lâm

Nk 63-70

1

Hồng Vân

 

126

Võ Thăng

Nk 57-64

1

Hồng Vân

VN

NK 58-65: 18 người

 

 

 

127

Bạch Thế Thức

Nk 58-65

2

Võ Thiệu

 

128

Hồ Ngọc Phố

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

129

Lâm Xuân Phong

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

130

Lê Lạc

Nk 58-65

2

Võ Thiệu

 

131

Lê Tự Chẩn

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

132

Lương T Khiêm Trinh

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

133

Nguyễn Sĩ Tiệp

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

134

Nguyễn T Minh Phượng

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

135

Phạm T Quỳnh Chi

Nk 58-65

2

Võ Thiệu

 

136

Nguyễn Khả

Thân Hữu

1

Võ Thiệu + Q. Chi

 

137

Phạm-Thị-Thu

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

138

Trần-Chu-Đức

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

139

Trần-Thị-Tuyết-Sơn

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

140

Trịnh Diệu Lan

NK 56-63

1

Võ Thiệu

 

141

Võ Thiệu

Nk 58-65

1

Võ Thiệu

 

NK 59-66: 35 người

 

 

 

142

Bùi Anh Thơ

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

143

Hà Sáu Hòa   

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

144

Hồ Hai

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

145

Lê T Hân, Hà Tự

Nk 59-66

4

Minh Nguyệt

 

146

Lê T Xuân Hoa

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

Texas

147

Nguyễn Đỗ T Thu

Nk 59-66, GS

2

Minh Nguyệt

Texas

148

Nguyễn Đức Bông

Nk 56-63

2

Minh Nguyệt

San Jose

149

Nguyễn Ngọc My

Nk 63-70

2

Minh Nguyệt

 

150

Nguyễn Thanh Tâm

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

151

Nguyễn Thanh Vân

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

152

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

San Jose

153

Nguyễn Truyện

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

154

Nguyễn Tuấn

Nk 59-66

2

Minh Nguyệt

 

155

Phạm Đình Mai

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

156

Phan Thị Tánh 

Nk 59-66

2

Minh Nguyệt

Sacramento

157

Tạ Minh Nguyệt

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

158

Tô Phạm Thái

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

159

Trần Văn Quảng

Nk 59-66

2

Minh Nguyệt

 

160

Võ Thị Chi

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

San Jose

161

Võ Thị Kim Thoa

Nk 63-70

1

Minh Nguyệt

VN

162

Phạm Hồng Hải

QK

1

Minh Nguyệt

San Jose

163

Phạm Huy Hào 

Nk 58-65 Mrs

2

Minh Nguyệt

San Jose

164

Vũ Đình Huân

Nk 59-66

1

Minh Nguyệt

 

165

Vũ Hữu Đồng

Nk 59-66

2

Minh Nguyệt

 

NK 60-67: 15 người

 

 

 

166

Lâm Hòang Kim

Nk 60-67

1

Lâm Kim

 

167

Lê Phước Ninh

Nk 60-67

2

BTC

 

168

Lê Quang Phước

Nk 60-67

1

Lâm Kim

 

169

Nguyễn Văn Thu

Nk 60-67

1

Lâm Kim

 

170

Phan Tô

Nk 60-67

1

Lê Văn Thẩm

 

171

Nguyễn Ngọc Hải

Nk 56-63

2

Hà Thức

 

172

Trịnh Ngọc Lan

Nk 60-67

1

Hà Thức

 

173

Trần Ngọc Yến

Nk 60-67

1

Hà Thức

Canada

174

Tôn Nữ Hạnh

Nk 60-67

1

Hà Thức

Chicago

175

Nguyễn T Thanh Thu

Nk 60-67

1

Hà Thức

Oregon

176

Đỗ Viết Thanh

Nk 60-67

1

Hà Thức

 

177

Phan Thiện

Nk 60-67

2

Hà Thức

 

NK 61-68: 2 người

 

 

 

178

Dương Viết Đang

Nk 61-68

1

Lâm Xuân Thu

 

179

Nguyễn Đăng Trúc

Nk 61-68

1

BTC

 

NK 62-69: 9 người

 

 

 

180

Hồ thu Hương 

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

San Jose

181

Đòan Viết Luật

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

 

182

Nguyễn Thị Tâm Thảo

Nk 62-69 GS

1

Xuân Thu & Phương Lan

Sacramento

183

Nguyễn Văn Tưởng

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

 

184

Phan Thị Đạt

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

 

185

Trần Đình Định

Nk 62-69

2

Xuân Thu & Phương Lan

 

186

Thái Huế 

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

Florida

187

Trần Thị Lạc

Nk 62-69

1

Xuân Thu & Phương Lan

 

NK 63-70: 56 người

 

 

 

188

Đặng Văn Mài

Nk 63-70

1

Xuân Thu & Phương Lan