CA Ngày 02 tháng 03 năm 2016

 

THÔNG BÁO SỐ 2

 

V/v BẦU CỬ trong LỄ GIỖ CHÍ SĨ PHAN CHÂU TRINH LẦN THỨ 90

 

Kính gửi:         - Quí Thầy Cô,

- Quí Anh Chị Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

 

I. Phần nhắc lại:

Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh Lần Thứ 90 (năm nay) sẽ được tổ chức

Tại: Nhà hàng P&N Banquet Hall

1830 W 17th St

Santa Ana, CA 92706

Tel # 714-653-0597

Bắt đầu từ 10:00 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2016

(Không thu tiền và không bán vé vào cửa)

 

II. Bầu cử Tân Hội Trưởng: (Anh Phan Bá Sáu và Anh Võ Ý, PCT 54-60 điều khiển)

            Trong dịp lễ giỗ này, cũng là lúc Ban Chấp Hành đương nhiệm hết nhiệm kỳ, nên có cuộc bầu cử Tân Hội Trưởng đúng theo nội quy của Hội.

            Hội Trưởng đương nhiệm đã trải qua 2 nhiệm kỳ là đủ, nên sẽ không tái ứng cử và xin phép không nhận lời nếu có sự đề cử.

            Ban Chấp Hành kêu gọi Quí Anh Chị nào có tâm thành, xin vui lòng đứng ra nhận trách nhiệm Hội Trưởng.

            Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng là tổ chức bất vụ lợi, có giấy phép họat động. Do đó cần có Hội Trưởng để duy trì sinh họat và thực hiện các thủ tục hành chính và thuế vụ.

            Nếu gặp phải tình huống như trước đây đã có lần xẩy ra, là không có Hội Trưởng; Ban Chấp Hành đương nhiệm sẽ phải thực hiện việc giải thể (về phương diện hành chánh) theo nội qui của Hội.

 

III. Lời kêu gọi:

            - Vì danh tiếng của trường Phan Châu Trinh chúng ta đã từng theo học,

            - Vì tính cách quan trọng của cuộc bầu cử.

            Ban Chấp Hành Chúng Tôi kính mời Quí Thầy Cô và Quí Anh Chị dành thời gian đến tham dự Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh Lần Thứ 90 này.

Xin gửi hồi báo về Vũ Đình Huân trước ngày 20 tháng 3 năm 2016

            - Email: vudinhhuan@yahoo.com

            - Hay thư về: 11612 Wasco Road, Garden Grove, CA 92841

- Hay gửi message đến số điện thọai: 714-371-5033

 

* Cũng trong dịp Lễ Giỗ này, BCH sẽ tặng những người tham dự một số ấn phẩm còn đang lưu giữ như: Đặc san, CD nhạc, DVD về Đại Hội 2 và Đại-Hội 3; và một số ấn phẩm khác.

 

            Một lần nữa, chân thành kính mời Quí Thầy Cô và Quí Anh Chị về tham dự Lễ Giỗ.

 

TM. Ban Chấp Hành

      Hội Trưởng

    (Vũ Đình Huân)

 

 

 

 

Website Editor: phanchautrinhdn@gmail