CA Ngày 01 tháng 02 năm 2016

 

THÔNG BÁO

 

V/v LỄ GIỖ CHÍ SĨ PHAN CHÂU TRINH LẦN THỨ 90

 

Kính gửi:         - Quí Thầy Cô,

- Quí Anh Chị Cựu Học Sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng.

 

Lễ Giỗ Chí Sĩ Phan Châu Trinh Lần Thứ 90 (năm nay) sẽ được tổ chức

Tại: Nhà hàng P&N Banquet Hall

1830 W 17th St

Santa Ana, CA 92706

Tel # 714-653-0597

Bắt đầu từ 10:00 giờ sáng ngày 27 tháng 3 năm 2016

 

Với chủ đề: DÂN KHÍ TRONG HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC

Diễn giả là những cựu học sinh Phan Châu Trinh,

 

Thành phẩn tham dự Lễ Giỗ năm nay sẽ được mở rộng. Ngòai Quí Thầy Cô và những cựu HS Phan Châu Trinh, sẽ có thêm một số tổ chức, hội đòan, hậu duệ chí sĩ Phan Châu Trinh, cá nhân, bằng hữu, và thân hào nhân sĩ (tất cả những người có lòng muốn tìm hiểu thêm về chí sĩ Phan Châu Trinh đều sẵn sàng được mời đón)

Ban Tổ Chức Lễ Giỗ không bán vé và thu tiền vào cửa.

Mọi sự ủng hộ là tùy hỉ.

 

Lễ Giỗ gồm có hai phần: Lễ Giỗ và Bầu cử Hội Trưởng mới

(Hội Trưởng  và BCH hết nhiệm kỳ sau 02 khóa)

A. Lễ Giỗ: (Chương Trình sơ thảo, các tiết mục có thể thay đổi)

I- Sinh Hoạt

9:00 AM: Trang trí hội trường

10:00 AM – 11:30 AM: Tiếp đón khách tham dự

(từ 10:30 AM đến 11:15 AM: Có ăn nhẹ cho buổi trưa)

11:30 AM Chương trinh chính thức bắt đầu.

II Nghi Lễ

21.   11:30 AM: Khai Mạc, Nghi thức chào Quốc Ca VNCH, Quốc Ca Hoa Kỳ, Phút Mặc Niệm

22.  Hợp Ca “Phan Châu Trinh Hành Khúc” (của GS Hoàng Bích Sơn, Ban Hợp Ca Cựu HS/PCT trình diễn)

23.   Lời Chào Mừng của Trưởng Ban Tổ Chức

24.   Đọc danh sách Quan khách, Thầy Cô tham dự

25.   Lễ Tưởng Niệm Chí Sĩ Phan Châu Trinh

            - Đọc tiểu sử chí sĩ Phan Châu Trinh

            - Dâng Hương

26. Đồng ca “Phan Châu Trinh, Đường Chúng Ta Đi” (Trân Nhật Ngân, PCT 56-63, Ban Hợp Ca Cựu HS/PCT trình diễn)

27. Thầy Hiệu Trưởng nhắn gửi

III- Văn Nghệ và Diễn Thuyết (xen kẽ)

- Văn nghệ: Gồm đơn ca, hợp ca, múa …

- Diễn thuyết:

   1. “Tư Tưởng Phan Châu Trinh và Hiểm Họa Phương Bắc” – Võ Ý PCT 54-60

   2. “Dân Khí và Hiệp Định TPP” – Đỗ Thái Nhiên, PCT 56-63

 

B. Bầu Tân Hội Trưởng

 

BCH tha thiết kính mời Quí Thầy Cô, Quí Anh Chị:

- Vui lòng chuyển tiếp thông báo này đến bạn học, thân nhân và bằng hữu,

- Dành thời gian tham dự Hai Sự Kiện nêu trên

- Dành sự ủng hộ tinh thần để Ban Chấp Hành và Ban Tổ Chức hoàn thành nhiệm vụ

 

Vì chỗ ngồi trong Hội trường có giới hạn,

Dịp này BTC lại đón tiếp nhiều khách ngòai PCT tham dự;

Và để giúp Ban Chấp Hành chiết tính đúng khẩu phần cho số người tham dự,

Xin quí Thầy Cô và Anh Chị vui lòng sớm ghi tên trước.

(Quí Thầy Cô sẽ nhận được Thư Mời,

nhưng nếu không nhận được, xin xem Thông Báo này thay thư mời)

 

Ghi tên tham dự về địa chỉ email: vudinhhuan@yahoo.com

Hoặc gửi message đến số điện thọai: Vũ Đình Huân 714-371-5033

 

Thư từ, check, hay money order xin gửi về:

A.H. PHAN CHAU TRINH D.N INC.

11612 Wasco Road, Garden Grove, CA 92841, USA

                                               

(Sẽ có thông báo thêm sau này để cụ thể hóa các chi tiết) 

Thành thật cám ơn Quí Thầy Cô và Quí Anh Chị trước.

 

Trân Trọng Kính Chào

 

TM Ban Chấp Hành

Hội Trưởng

(Vũ Đình Huân)

 

 

 

 

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org