Hoạt cảnh Vinh danh Ngụy văn Thà

Nhạc phẩm mới sáng tác : Vinh danh Ngụy văn Thà
Nhạc và Lời : Nhạc sĩ Vĩnh Thành,
Cựu Học sinh Phan Châu Trinh Đà Nẵng 1974
Video Artist : Vĩnh Thành

 

Website Editor: webmaster@phanchautrinhdanang.org